Podpis kwalifikowany

Podpis elektroniczny

Podpisem elektronicznym jest własny, osobisty podpis w cyfrowym świecie. Oczywiście ma taką samą ważność, jak unikalny, odręczny podpis. Posiada również taką samą moc prawną , tzn. może być wykorzystywany do oficjalnego podpisywania i nadawania mocy prawnej wszelkim dokumentom, także funkcjonującym w wersji elektronicznej. Oczywiście, nie jest to wzór Twojego unikalnego podpisu odręcznego, chociaż działa na podobnej zasadzie. W związku z tym, jest jedyny w swoim rodzaju, przypisany tylko Tobie i Twoim danym osobowym (wystawiany jest na osobę fizyczną) i zawsze możliwy do weryfikacji.

Dla kogo przeznaczony jest podpis elektroniczny?

Niewątpliwie niezastąpiony dla księgowych…

Chcesz wysyłać deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną? Oczywiście podpis elektroniczny będzie Ci niezbędny. Zestawy CERTUM są kompatybilne z programem Płatnik, dlatego spełniają wszelkie wymogi ustawy o podpisie elektronicznym. To zaufane i z pewnością wygodne rozwiązanie.

…i nowoczesnych biznesmenów

Podpisu elektronicznego możesz używać przede wszystkim do podpisywania wszystkich dokumentów firmowych, nadając im moc prawną. Nie możesz spotkać się osobiście z klientem lub kontrahentem? Nie chcesz tracić czasu w urzędach? Sygnuj podpisem elektronicznym CERTUM umowy, faktury, deklaracje, wnioski, formularze itp. – i wysyłaj Internetem. Bez wątpienia wygodnie i nowocześnie.

Zastosowanie:

  • kontakt drogą elektroniczną z:

1. ZUSem (przez program Płatnik)

2. GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)

3. GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

4. UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

5. KRS online (Krajowy Rejestr Sądowy)

6. e-PUAP ( Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

  • składanie e-deklaracji podatkowych
  • podpis elektroniczny w ramach e-faktury
  • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
  • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
  • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym
  • składania wniosków o dotacje unijne (PARP)

ZESTAWY_3_certum-horz

Więcej na Unizeto.pl