Komputer jest dziś nieodzownym elementem każdej instytucji i podstawowym narzędziem pracy, dla wielu ludzi. Usługi  oferowane przez naszą firmę mają na celu utrzymanie sprzętu biurowego w stanie jak najbardziej zbliżonym do nowego. Kurz wewnątrz urządzenia jest najczęstszą przyczyną awarii sprzętu komputerowego gdyż przenosząc ładunki elektrostatyczne powoduje zwarcia, osiada na wentylatorach zmniejszając tym samym cyrkulację powietrza, przegrzanie urządzenia a co za tym idzie powodując wyłączenie go z eksploatacji lub wymianę podzespołów.

Proponowany przez nas TYP AKTYWNEJ KONSERWACJI to działania zapewniające dłuższą bezproblemową pracę komputera, obejmujące czyszczenie komputera i jego podzespołów za pomocą specjalistycznego traktowania oraz stosowania odpowiednich środków czyszczących i konserwujących.

CategoryNasza Oferta

© 2023 Inf-Media | All rights reserved.

STAY CONNECTED WITH US: